Dnes je utorok, 28.jún 2022, meniny má: Beáta
Čas čítania
4 minutes
Zatiaľ prečítané

Pri autizme je tou správnou kombináciou láska a pochopenie

január 18, 2022 - 14:00
Zdá sa vám, že je vaše dieťatko "iné" ako jeho rovesníci? Deti sú rozdielne, rovnako ako my dospelí- každý sme iný a v tom spočíva pestrosť nášho sveta. Niekedy však rodičia cítia, že ich dieťa sa od okolia odlišuje zásadným spôsobom.
Foto: 
shutterstock

Napovie im rodičovský inštinkt a pozorovanie druhých detí, ktorému sa občas nevyhneme – hoci podvedome, sem-tam porovnávame svoju ratolesť s ostatnými deťmi v kolektíve. A je to v poriadku, lebo aj to je jeden zo spôsobov, ako sa dá zistiť, či dieťa náhodou netrpí niektorou poruchou autistického spektra (PAS).

dizajn_bez_nazvu93.png

Pri autizme je tou správnou kombináciou láska a pochopenie
Foto: 
shutterstock

SPOČIATKU NORMÁLNE, NESKÔR INÉ

Autizmus je široký pojem a zahŕňa všetky poruchy autistického spektra. Je charakterizovaný ako neurobiologicky podmienená vývinová porucha, ktorá preniká osobnosťou človeka a odráža sa v poruchách myslenia, cítenia aj správania. Typické sú špecifické príznaky v oblastiach sociálnych vzťahov, hry, záujmov aj predstavivosti. Pokojne sa môže stať, že v prvom roku a dokonca i do dvoch rokov veku sa dieťa vyvíja normálne, až neskôr si rodičia všimnú drobné odchýlky v správaní. Vo všeobecnosti si rodič približne od roka môže všimnúť oslabenie záujmu o kontakty s druhou osobou, slabšie reakcie dieťaťa na oslovenie či slabší očný kontakt. Vo veku 18 mesiacov je možné spozorovať, že dieťa dáva pri hre prednosť predmetom pred ľuďmi, prípadne má netypické záujmy. S hračkami sa funkčne nehrá, hra má skôr manipulačný charakter – stereotypné ukladanie kamienkov či autíčok do radu, presýpanie piesku, vkladanie predmetov do nádob atď. Po dovŕšení druhého roku sa môže pridružiť nezáujem alebo pasivita pri kontakte s rovesníkmi, prípadne stagnácia rečového prejavu. Podozrenie na PAS môžu vzbudzovať aj špecifické motorické prejavy, napríklad trepanie ručičkami pri radosti alebo chodenie po špičkách.

LIEČBA NEEXISTUJE. POMÁHAJÚ ŠPECIÁLNE PROBIOTIKÁ

Spektrum prejavov autizmu je veľmi široké. Dá sa povedať, že nenájdeme dve autistické deti so zhodnými prejavmi. Každý človek s autizmom vykazuje rozdielne fyzické, emocionálne, behaviorálne a sociálne ťažkosti. Autizmus patrí do kategórie tzv. pervazívnych vývinových porúch, pričom slovo „pervazívne“ znamená, že mentálny vývoj dieťaťa je narušený do hĺbky a v niekoľkých oblastiach. Autizmus je diagnostikovaný na základe správania dieťaťa a zahŕňa rôznu mieru narušenia v oblasti sociálnej interakcie, verbálnej i neverbálnej komunikácie a predstavivosti. Ako vývinová porucha sa označuje preto, lebo postihuje vývin mozgových oblastí už pred narodením. Príčina tejto poruchy nie je jasná. Autizmus sa však pokladá za vysoko dedičný a ovplyvňujú ho aj genetické, biologické faktory. V posledných rokoch čísla výskytu rastú, čo sa môže spájať aj s vyššou medicínskou diagnostikou, ale aj s tým, že sa stávame rodičmi vo vyššom veku. Vedecky overená účinná liečba autizmu nie je známa. Univerzálny liek na PAS neexistuje. Dá sa zvládnuť iba kombináciou psychoterapie a rôznych iných metód, pričom cieľom je zmiernenie sprievodných príznakov. Deti s poruchami autistického spektra často trpia tráviacimi problémami. Jednak v dôsledku toho, že často sú ochotné prijímať iba určité druhy jedál a mnohé pokrmy odmietajú, ale aj v dôsledku rôznych diét. Mamičky, v snahe pomôcť dieťaťu, skúšajú rôzne, najmä jednostranné diéty, ktoré nájdu na internete. Najnovšie medicínske poznatky hovoria o pozitívnom prínose podpornej terapie s pomocou psychobiotík. Vysvetľuje detská psychiatrička MUDr. Terézia Rosenbergerová: „Málokto vie, že pri psychických problémoch – dnes takých rozšírených (nadmerný stres, úzkostné stavy), môžeme siahnuť po pomoci priateľských baktérií. Existuje nová skupina výživových doplnkov, označujú sa psychobiotiká. Obsahujú špeciálne vyvinuté probiotické kmene. Črevo je orgán, v ktorom okrem rozkladu potravy prebiehajú aj mnohé iné funkcie. Vďaka priaznivému pôsobeniu na črevnú mikrobiotu prostredníctvom mechanizmu ’os črevo – mozog’, môžu psychobiotiká prispievať k zlepšeniu príznakov stresu, depresií, úzkosti a porúch spánku. U baktérií z kmeňa laktobacilov s označením PS128 sa navyše ukazujú sľubné účinky pri poruchách autistického spektra u detí. Keďže lieky na autizmus neexistujú, zmiernenie hyperaktivity, úzkosti, vzdoru a agresivity, ako jeho hlavných príznakov, je veľkým benefitom.“

HLAVNE ICH NEŠKATUĽKUJME

Pred tridsiatimi rokmi patril autizmus medzi „vzácne poruchy“, preto mu lekárska komunita venovala relatívne malú pozornosť. V minulosti bolo bežné, že sa za príčinu problémov považovala „nezvládnutá výchova“, alebo bolo dieťa označené za „zlé“, „neposlušné“ či „neprispôsobivé“. V súčasnosti sa už touto zložitou témou zaoberajú celé výskumné tímy a vo svete prebiehajú mnohé vedecké štúdie, ktoré sa snažia objasniť mechanizmus vzniku tejto pervazívnej vývinovej poruchy. Dnes už vieme, že na vine nie je lenivosť, alebo nedostatočné „tvrdá“ výchova, ktorá dieťaťu bráni samostatne vykonávať bežné činnosti, s ktorými rovesníci nemajú problém. Ľudia s poruchami autistického centra majú mnoho podôb. Deti aj dospelí autisti potrebujú špecifický prístup. Niektoré symptómy, charakteristiky ale aj samotný stupeň autizmu sa môže v priebehu vývinu meniť, či už k horšiemu alebo lepšiemu. Deti neznášajú niektoré zvuky, môžu na ne reagovať prehnanou reakciou, napr. záchvatmi kriku. Svet týchto detí sa nám môže zdať prázdny. Z nášho pohľadu sa deti s poruchami PAS neusmievajú, nereagujú na svoje meno či nemajú potrebu sa pritúliť k blízkemu človeku. Majú problém nadväzovať kontakty, vyhýbajú sa očnému kontaktu. Žijú si tzv. „vo vlastnom svete“ a pokiaľ vnímajú okolie, je to len na pár sekúnd a zase sa ponoria do svojej bubliny. Pre pozorovateľa majú takéto deti stereotypné pohyby, ktoré nám nemusia dávať význam. Je pre nich typická osamelosť a baženie po nemennosti. Nemožno však dávať všetky deti do jednej škatuľky. I keď je diagnóza rovnaká, ich prejav sa môže líšiť. Preto je potrebný individuálny prístup a predovšetkým veľa, veľa trpezlivosti a lásky.

- - Inzercia - -